2019-10-14
Detaljer för post: 439990490090
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Philip Julius Sigfrid Wagner

Titel: Dekorationsmålare

Födelseuppgifter: 1860-07-31 (Jakob och Johannes), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Bergsgatan,27

Fastighet : Fikonträdet,10

Littera : B 5

Församling : Kungsholmen

Arkivrote och stadsdel : 17 (Kungsholmen)

Häftets nummer och tidsperiod : 43999 (1907-1926)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1913-10-06 från rote 22

Utflyttningsuppgifter
Död: 1916-03-22

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1913


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Dekor.målare
Född:
Jakob