2019-10-14
Detaljer för post: 415610180150
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Anna Katrina Preinitz /Hellström/

Titel: Hustru

Födelseuppgifter: 1870-12-20 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende med barn


Boendeuppgifter:
Gata : Maria Qvarngata,14

Gata : Högbergsgatan,46 A

Littera : H 7

Fastighet : Nederland Mindre,17

Fastighet : Nederland Mindre,8

Församling : Maria

Häftets nummer och tidsperiod : 41561 (1891-1912)

Arkivrote och stadsdel : 15 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1900-12-21 från rote 19

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1901-11-20 till rote 13

Övriga uppgifter:
Civilståndskommentar : V.1892-12-20


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Hedv.Eleon