2019-10-14
Detaljer för post: 289020060090/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Greta Lovisa Gustafsson "garbo"

Titel: Affärsbiträde

Födelseuppgifter: 1905-09-18 (Katarina), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Fastighet : Kvadraten,4

Littera : 16.4

Gata : Blekingegatan,32

Fastighet : Kvadraten,2

Littera : 16.2

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 28902 (1917-1926)

Arkivrote och stadsdel : 36 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1917-12-05
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1926
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsuppgift : F.B.


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
/Affärsbitr./Skådespel-a
Född:
Kat