2019-10-14
Detaljer för post: 267920010230 Rotemansarkivet
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Bengt Ragnar Karl Loman

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1923-08-07 (Brännkyrka), Stockholms län

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Fastighet : Lägenheten Södervik,1 2,Bellmansfred

Littera : Z 19

Församling : Brännkyrka

Häftets nummer och tidsperiod : 26792 (1913-1926)

Arkivrote och stadsdel : 34 (Brännkyrka)


Inflyttningsuppgifter
Född: 1923-08-07

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1926
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Brk-a