2019-03-20
Detaljer för post: 254840060180
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: John Edmund Strandberg

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1911-11-16 (Brännkyrka), Stockholms län

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Pilgrimsvägen,70,kv. Vandraren 1

Gata : Hägerstensvägen,153,kv. Vandraren 1

Gata : Manhemsgatan,2,kv. Vandraren 1

Gata : Jarlagatan,43

Fastighet : Lägenheten Aspuddstomten,22,Vandraren,1,(Sälgen,1)

Littera : H 22

Församling : Brännkyrka

Häftets nummer och tidsperiod : 25484 (1913-1926)

Arkivrote och stadsdel : 33 (Brännkyrka)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1913
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1913 till annan fastighet i roten (D 119/11)

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
S
Född:
Brännk.