2019-10-14
Detaljer för post: 229160160060
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Anne-marie Berta Gunhild Ehrenmark

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1920-08-05 (Engelbrekt), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Heleneborgsgatan,11 A B C D

Fastighet : Muttern,5

Littera : R 5

Församling : Maria

Arkivrote och stadsdel : 31 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 22916 (1914-1926)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1921-11-17 från rote 34

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1925-05-01
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1921