2019-10-14
Detaljer för post: 211780030150/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Erik Åke

Titel:

Födelseuppgifter: 1909-07-19 (Katarina), Stockholms stad

Status: Ogift, Fosterbarn


Boendeuppgifter:
Gata : Ringvägen,123

Gata : Götgatan,97

Fastighet : Kolonnen,6

Littera : I 6

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 21178 (1911-1926)

Arkivrote och stadsdel : 25 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1913 från ort utanför Stockholm Hammarby

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1923-01-02 till rote 12

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1913