2019-10-14
Detaljer för post: 210670210070/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Axel Reinhold Janse

Titel: Skådespelare

Födelseuppgifter: 1887-09-17 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Götgatan,83

Fastighet : Obelisken,2

Littera : L 1

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 21067 (1915-1920)

Arkivrote och stadsdel : 25 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1918-01-30 från rote 08

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1920
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1918

Militäruppgift : 663-45-07

Våningsuppgift : V,4 Tr,B


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Skådespel
Född:
Hedv Eleon