2019-10-14
Detaljer för post: 157670020130/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: John Anchert

Titel: Studerande

Födelseuppgifter: 1886-06-10 (Jakob och Johannes), Stockholms stad

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Församling : Maria

Gata : Hornsgatan,152

Littera : L 19a

Fastighet : Spettet,7

Församling : Maria

Arkivrote och stadsdel : 16 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 15767 (1904-1911)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1904-10-12 från rote 24

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1910-10-08 till rote 15

Övriga uppgifter:
Hushållsföreståndare, kommentar : Marg Föreg

Förmodat hushåll, kommentar : 11-13

Kyrkoskrivningsår : 1904

Militäruppgift : 104-45-07


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Jacob