2019-10-14
Detaljer för post: 144900020160
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Kjell Gösta Lindell

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1892-06-11 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Kocksgatan,17

Fastighet : Båtsmannen Större,16

Littera : C 13b

Församling : Katarina

Arkivrote och stadsdel : 14 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 14490 (1892-1900)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1892-12-05 från rote 11

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1895-03-30 till ort utanför Stockholm Trelleborgs stadsförs

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Hedv Eleon
Utflyttad till:
Trelleborg