2019-10-14
Detaljer för post: 139170050050/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Ernst Samuel Nilson

Titel: Åkare

Födelseuppgifter: 1885-03-20 (Katarina), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Katarinavägen,7

Gata : St Glasbruksgatan,7

Gata : Stadsgården,8

Fastighet : /Tranbodarna/Tranbod,4

Littera : 6.4

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 13917 (1908-1924)

Arkivrote och stadsdel : 13 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1911 från rote 15

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1916 till annan fastighet i roten (6.9/2)

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1911

Militäruppgift : 229-45-06

Våningsuppgift : V,4 Tr


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Kat.