2019-10-14
Detaljer för post: 137650160230
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Anna Katarina Preinitz /Hellström/

Titel: Hustru

Födelseuppgifter: 1870-12-20 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende med barn


Boendeuppgifter:
Gata : Götgatan,35

Fastighet : Pelar/E/Backen Störr,20

Littera : L 20

Församling : Katarina

Arkivrote och stadsdel : 13 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 13765 (1899-1908)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1901-11-23 från rote 15

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1908
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1901


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
H.Eleon.