2019-03-20
Detaljer för post: 130190080230
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: John Edmund Strandberg

Titel:

Födelseuppgifter: 1911-11-16 (Brännkyrka), Stockholms län

Status: Ogift, Utomäktenskapligt barn utom familjen


Boendeuppgifter:
Fastighet : Långreven,1

Församling : Sofia

Littera : 48.1

Gata : Södermannagatan,53 55

Gata : Södermannagatan,47

Fastighet : Stadsträdgården,1

Littera : F 18

Församling : Katarina

Arkivrote och stadsdel : 12 (Södermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 13019 (1907-1926)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1924-06-05 från rote 17

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1925-12-02 till rote 19

Övriga uppgifter:
Frånvarande familjemedlem : S.T.Arb.Gust Karlsson Strandberg O.H H Ingrid

Hushållsföreståndareuppgift : Hemmet

Kyrkoskrivningsår : 1924


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Bränk