2019-10-14
Detaljer för post: 124860140170
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Axel Leopold Wiberg

Titel: Elev

Födelseuppgifter: 1867-08-06 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Renstjernasgatan,18

Gata : Renstjernasgatan,18 A

Gata : Folkungagatan,20 D

Gata : Renstjernas Gränd,18 A

Gata : Pilgatan,20 D

Fastighet : Båtsmannen Mindre,8

Littera : G 5

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 12486 (1884-1900)

Arkivrote och stadsdel : 12 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1888 från annan fastighet i roten (F 22/2)

Utflyttningsuppgifter
Död: 1890-07-29

Övriga uppgifter:
Militäruppgift : Frikallad

Utflyttningsdatum, intern kommentar : Enl Db


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Elev vid fria konst.akademin
Född:
Hedv.El.