2019-10-14
Detaljer för post: 123740030160/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Erik Hjalmar Psilander

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1869-11-12 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Gata : Nytorgsgatan,33

Gata : Skånegatan,21

Gata : Stadsträdgårdsgatan,33

Fastighet : Bondesonen,1 15

Littera : H 1

Församling : Katarina

Häftets nummer och tidsperiod : 12374 (1880-1886)

Arkivrote och stadsdel : 12 (Södermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1880-10-16 från rote 14

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1886
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Utbildningsuppgift : 1881-1882;Katr Elem.


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Hedv.El