2019-10-14
Detaljer för post: 119850150200
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Carl Alfred Gentzel

Titel: Sånglärare

Födelseuppgifter: 1871-11-12 (Jönköpings Kristina), Jönköpings län

Status: Ogift, Utan hushåll


Boendeuppgifter:
Gata : Skepparegatan,28

Littera : 11.8

Gata : Skepparegatan,22

Församling : Ladugårdslands

Fastighet : Hvalfisken,8

Littera : N 6

Häftets nummer och tidsperiod : 11985 (1892-1905)

Arkivrote och stadsdel : 11 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1899 från ort utanför Stockholm Jönköpings Kristina

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1901 till rote 24

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
#Jönköp
Inflyttad från:
Jönköping