2019-10-14
Detaljer för post: 114850050150/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Sven Erik Lundqvist

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1885-10-14 (Adolf Fredrik), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn


Boendeuppgifter:
Gata : Skepparegatan,11

Församling : Hedvig Eleonora

Fastighet : Hafssvalget,24

Littera : D 22

Arkivrote och stadsdel : 11 (Östermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 11485 (1890-1898)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1890
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1891 till rote 10

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Ad. Fred#Stockholm