2019-10-14
Detaljer för post: 112741850070
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Johan Gustaf Richert

Titel: Ingenjör

Födelseuppgifter: 1857-05-16 ((Ej standardiserad födelseort)), Stockholms stad

Status: Ogift, Utan hushåll


Boendeuppgifter:
Fastighet : Ropsten Värtans station

Fastighet : Ropstensporten

Fastighet : Ropsten (Mariedal)

Fastighet : Ropsten (f.d. Tempelmans villa)

Fastighet : Ropsten

Fastighet : Qvickjock

Fastighet : Plommonbacken

Fastighet : Planterhagsporten

Församling : Ladugårdslands

Fastighet : Oakhill

Littera : K

Häftets nummer och tidsperiod : 11274 (1881-1884)

Arkivrote och stadsdel : 11 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1881 från ort utanför Stockholm Göteborg

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1882 till ort utanför Stockholm Göteborg

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Ingeniör
Född:
#Stockholm