2019-10-14
Detaljer för post: 11222028A061/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Tora Armida Dahl

Titel: Dotter

Födelseuppgifter: 1886-06-09 (Jakob och Johannes), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn


Boendeuppgifter:
Littera : 14.2

Littera : L 2

Littera : P 5

Gata : Artillerigatan,39

Gata : Karlavägen,28

Församling : Hedvig Eleonora

Fastighet : Brännaren,8

Littera : L 5

Häftets nummer och tidsperiod : 11222 (1888-1903)

Arkivrote och stadsdel : 11 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1897 från ort utanför Stockholm Nacka

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1897 till rote 20

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Jakob#Stockholm