2019-10-14
Detaljer för post: 111680030250
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Knut Reinhold Ferdinand Flodin

Titel: Hovfotograf

Födelseuppgifter: 1863-02-10 (Jakob och Johannes), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Sibyllegatan,77

Fastighet : Räfven,9

Littera : 28.7

Församling : Hedvig Eleonora

Häftets nummer och tidsperiod : 11168 (1915-1926)

Arkivrote och stadsdel : 10 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1917-10-29 från ort utanför Stockholm Danderyd

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1918-04-24 till rote 09

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1917


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Hoffotograf
Född:
Jakob