2019-10-14
Detaljer för post: 108940070050
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Gerda Teresia Meyerson

Titel: Fröken

Födelseuppgifter: 1866-02-01 (Stockholms mosaiska), Stockholms stad

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Brahegatan,56

Fastighet : Renen,22

Littera : 2.14

Församling : Hedvig Eleonora

Arkivrote och stadsdel : 10 (Östermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 10894 (1908-1926)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1918
Omförd inom häftet/fastigheten 001 -03

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1926
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Övriga uppgifter:
Födelsedatum, intern kommentar : Tvilling

Kyrkoskrivningsår : 1911

Kyrkoskrivningsuppgift : Mos trosb.


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Mosaiska