2019-10-14
Detaljer för post: 107380060170/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Carl Gustaf Gripenstedt

Titel: Vice häradshövding

Födelseuppgifter: 1853-06-23 (Bälinge), Södermanlands län

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Nybrogatan,6 A

Fastighet : Sjömannen,3

Littera : A 2

Församling : Hedvig Eleonora

Arkivrote och stadsdel : 10 (Östermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 10738 (1884-1892)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1887-01-28 från rote 07

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1887-12-22 till ort utanför Stockholm Bälinge

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
v. häradshöfding