2019-10-14
Detaljer för post: 105930020040
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Ernst Axel Martin Velin

Titel: Studerande

Födelseuppgifter: 1862-11-10 (Hovförsamlingen), Stockholms stad

Status: Ogift, Övrig släkt


Boendeuppgifter:
Littera : 22.9

Littera : 21.5

Fastighet : Laxöringen,10

Gata : Nybrogatan,34

Gata : Linnégatan,23

Gata : Nybrogatan,34 A

Fastighet : Rudan mindre,25

Littera : O 19

Församling : Hedvig Eleonora

Arkivrote och stadsdel : 10 (Östermalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 10593 (1887-1906)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1887-12-26
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad till bilagan 1893

Övriga uppgifter:
Familjeställning eller hushållsrelation, kommentar : Broder

Kyrkoskrivningsuppgift : K Hofförs

Utflyttningsuppgift : Ingeniör bosatt i London förestånd för skandinav. sjömanshemmet


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
K Hofförs