2019-10-14
Detaljer för post: 101320010230
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Gottfrid Teodor Jansson

Titel: Son

Födelseuppgifter: 1889-01-29 (Hedvig Eleonora), Stockholms stad

Status: Ogift, Barn inom äktenskapet


Boendeuppgifter:
Littera : G 28

Gata : Östermalmsgatan,28

Gata : Östermalmsgatan,31

Fastighet : Bäfvern,10

Littera : 1.5

Församling : Hedvig Eleonora

Häftets nummer och tidsperiod : 10132 (1889-1898)

Arkivrote och stadsdel : 10 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1890 från annan fastighet i roten (1.9/2)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1892-01-11 till annan fastighet i roten (1.9/8)

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
S
Född:
Hedv. El.