2019-10-14
Detaljer för post: 097250150040
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Karl David Jansson

Titel: Ingenjör

Födelseuppgifter: 1875-02-15 (Västervik), Kalmar län

Status: Gift, Hushållsföreståndare


Boendeuppgifter:
Gata : Danderydsgatan,2

Gata : Rådmansgatan,10

Gata : Östermalmsgatan,64

Församling : Engelbrekts

Fastighet : Vakteln,1

Littera : G 10

Häftets nummer och tidsperiod : 09725 (1907-1914)

Arkivrote och stadsdel : 09 (Östermalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1907-12-17
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1914-09-26
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
ingeniör
Född:
#Vestervik