2019-10-14
Detaljer för post: 078550040100
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Maria Clementina Olsson /F Stockenstam/

Titel: Hustru

Födelseuppgifter: 1884-06-22 (Adolf Fredrik), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende med barn


Boendeuppgifter:
Littera : P 31:33

Fastighet : Rännilen,12 13

Fastighet : Rännilen,13

Gata : Norrmalmstorg,12

Gata : Smålandsgatan,12

Fastighet : Pumpstocken,8

Littera : P 14

Församling : Jakob

Häftets nummer och tidsperiod : 07855 (1906-1926)

Arkivrote och stadsdel : 07 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1917 från annan fastighet i roten (S 2/13)

Utflyttningsuppgifter
Död: 1919-02-13

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1916

Sida och rad i häftet : 4/10


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
H
Född:
Ad Fredr