2019-10-14
Detaljer för post: 075450020030
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Hugo Henriques

Titel: Sekreterare

Födelseuppgifter: 1863-08-26 (Göteborg), Göteborgs- och Bohus län

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Fastighet : Blasieholmen,50 51

Gata : Blasieholmsgatan,1

Gata : Södra Blasieholmshamnen,4 A

Gata : Hofslagaregatan,4

Fastighet : Blasieholmen,28

Littera : S 21

Församling : Jakob

Häftets nummer och tidsperiod : 07545 (1907-1913)

Arkivrote och stadsdel : 07 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad: 1907-10-29
Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

Utflyttningsuppgifter
Död: 1910-12-02

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1907

Sida och rad i häftet : 2/3


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Sekret.