2019-10-14
Detaljer för post: 074960070090
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Henrietta Elisabet Thorman

Titel: Redaktör

Födelseuppgifter: 1867-08-31 (Västra Ryd), Uppsala län

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Fastighet : Ladugårdsbron,4 5

Gata : Arsenalsgatan,3 5

Gata : Blasieholmstorg,14

Gata : Arsenalsgatan,1 B C

Fastighet : Blasieholmen,4 5

Littera : S 2

Församling : Jakob

Häftets nummer och tidsperiod : 07496 (1904-1924)

Arkivrote och stadsdel : 07 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1913-06-11 från ort utanför Stockholm Västra Ryd

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1913 till annan fastighet i roten (H 12/7)

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1913

Sida och rad i häftet : 7/9

Titel, kommentar : Redaktris för Tidskr.Konst

Våningsuppgift : V


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Redaktris
Född:
V.Ryd
Inflyttad från:
V.Ryd