2019-10-14
Detaljer för post: 073940110120
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Erik Hartvig Wagner

Titel: Målare

Födelseuppgifter: 1862-10-05 ((Ingen uppgift om födelseort)), Okänt värde

Status: Gift, Sammanboende utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Biblioteksgatan,6

Gata : Norrmalmsgatan,6

Fastighet : Pumpstocken,3

Littera : P 9

Församling : Jakob

Häftets nummer och tidsperiod : 07394 (1884-1896)

Arkivrote och stadsdel : 07 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1887-12-31 från annan fastighet i roten (O 2/1)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1894-05-17 till rote 11

Övriga uppgifter:
Civilståndsändring : 1894-05-01;F

Kyrkoskrivningsuppgift : /Tyska/ Jakob

Sida och rad i häftet : 11/12


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Eu