2019-10-14
Detaljer för post: 032910040030
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Hedvig Maria Kristina Malmström

Titel: Sjukgymnast

Födelseuppgifter: 1863-05-03 (Stora Tuna), Kopparbergs län

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Fastighet : Oxhufvudet,10

Littera : 27.6

Gata : Kungsgatan,36

Gata : Luntmakaregatan,7

Fastighet : Jernplåten,13

Littera : K 10

Församling : Klara

Arkivrote och stadsdel : 03 (Norrmalm)

Häftets nummer och tidsperiod : 03291 (1910-1925)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1912-10-12 från rote 18

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1916-09-29 till rote 28

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1912


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
Sjukgymn.
Född:
St Tuna