2019-10-14
Detaljer för post: 028350990130
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Berta Winqvist

Titel: Mamsell

Födelseuppgifter: 1839-08-10 ((Ingen uppgift om födelseort)), Okänt värde

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Bok Över Obefintliga

Fastighet : Bok Över Obefintliga

Församling : Klara

Häftets nummer och tidsperiod : 02835 (1879-1898)

Arkivrote och stadsdel : 02 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1889 från annan fastighet i roten (Gropen 11/9)

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad: 1889-07-05
Utflyttad till utlandet Danmark

Övriga uppgifter:
Utflyttningsuppgift : Utskrifna till


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Eu