2019-10-14
Detaljer för post: 021670040110/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Karl Oskar August Bodén

Titel: Skådespelare

Födelseuppgifter: 1857-06-05 (Sankt Nikolai), Stockholms stad

Status: Gift, Sammanboende med barn


Boendeuppgifter:
Gata : Klara Vestra Kyrkogata,9:5

Fastighet : Uggleborg,8

Littera : E 8

Församling : Klara

Häftets nummer och tidsperiod : 02167 (1897-1910)

Arkivrote och stadsdel : 02 (Norrmalm)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1899-01-11 från rote 20

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1899-11-21 till rote 03

Övriga uppgifter:
Kyrkoskrivningsår : 1899

Utflyttningsuppgift : /Köpenhamn/


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Nik.