2019-10-14
Detaljer för post: 009480070140/
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Richard Magnus Lindström

Titel: Konstnär

Födelseuppgifter: 1882-09-28 (Jakob och Johannes), Stockholms stad

Status: Frånskild, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Vesterlånggatan,68

Fastighet : Typhon,2

Littera : Q 2-6

Församling : Storkyrko

Arkivrote och stadsdel : 01 (Gamla Stan)

Häftets nummer och tidsperiod : 00948 (1915-1924)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1916 från rote 11

Utflyttningsuppgifter
Utflyttad 1917-06-22 till rote 07

Övriga uppgifter:
Inflyttningsuppgift, kommentar : M.B.Utdrag

Kyrkoskrivningsår : 1912

Kyrkoskrivningsuppgift : H.Eleon

Militäruppgift : 1474-45-03

Utflyttningsuppgift : Kyrkl.Utskr Fr.

Våningsuppgift : 4


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Född:
Joh.