2019-10-14
Detaljer för post: 008120040150
Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet
Personuppgifter
Namn: Jakob Bengtsson

Titel: Pastorsadjunkt

Födelseuppgifter: 1827-07-22 (Rya), Kristianstads län

Status: Ogift, Ensamstående utan barn


Boendeuppgifter:
Gata : Pelikangränd,2

Fastighet : Callista,2

Littera : N 11-3

Församling : Storkyrko

Arkivrote och stadsdel : 01 (Gamla Stan)

Häftets nummer och tidsperiod : 00812 (1895-1906)


Inflyttningsuppgifter
Inflyttad 1902 från annan fastighet i roten (H 19)

Utflyttningsuppgifter
Död: 1905-02-07

Övriga uppgifter:
Hushållsföreståndareuppgift : Sved

Kyrkoskrivningsår : 1899


Källtrogna uppgifter vid avvikelse:
Titel:
S.m.adj.