Så här går du vidare

Liggaren för 1913 är ett alfabetiskt namnregister över intagna patienter, barnföderskor, på Allmänna BB.

I registret är inskrivet efternamn, förnamn, ålder samt journalnummer och avdelning


Utsnitt ur registret

Beställ kopior på journalen

Ange
Arkivet: Allmänna barnbördshuset
Refnr: SE/SSA/1932
1913, namn, journalnummer