Polisunderrättelser 1878 - 1894
Börja om
Efternamn
Förnamn
Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDDD)
  normalfiltercancel

PersonenUnderrättelser
Namn, titel:
BERGLUND TRULSSON,NILS,MURARE
Födelseuppgifter:
18340414 i FÄRSLÖF
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: FÄRSLÖF,WISBY,09,
Förpassningsort: WISBY
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,MORDBRAND,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
PERSON,KNALLA PER,ARBETSKARL
Födelseuppgifter:
18260216 i JERFSÖ
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: JERFSÖ,JERFSÖ,21,
Förpassningsort: JERFSÖ
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,3:E RES STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
CARLSSON,DANIEL,DRÄNG
Födelseuppgifter:
18090922 i LERBÄCK
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: LERBÄCK,LERBÄCK,18,
Förpassningsort: LERBÄCK
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
HOLMQVIST,AUGUST,JERNVÄGSARBETARE
Födelseuppgifter:
18231213 i LÄTH
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: LÄTH,RÖSLÖSA,05,
Förpassningsort: RÖSLÖSA
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
ENGSTRÖM,WILHELM PETTER,SMEDSARBETARE
Födelseuppgifter:
18440922 i OTHEM
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: OTHEM,WISBY,09,
Förpassningsort: WISBY
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES.STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
FLODIN,AUGUST FREDRIK,SMIDESARBETARE
Födelseuppgifter:
18330201 i ENKÖPING
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: ENKÖPING,ESKILSTUNA,,
Förpassningsort: ESKILSTUNA
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES.STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
KAST,ERNST AUGUST,ARTILLERIST
Födelseuppgifter:
18141224 i BRÖNNESTAD
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: BRÖNNESTAD,WEINGE,13,
Förpassningsort: WEINGE
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES.STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
PERSSON,PER,ARBETSKARL
Födelseuppgifter:
18371228 i SUNNE
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: SUNNE,SUNNE,17,
Förpassningsort: SUNNE
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,UTPR.AF FALSK MYNT,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
ERIKSSON,ANDERS JOHAN,ARBETSKARL
Födelseuppgifter:
18361216 i TORSKINGE
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: TORSKINGE,STOCKHOLM,01,
Förpassningsort: STOCKHOLM
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
LUNDQVIST,GUSTAF LEONARD,HANDELSAGENT
Födelseuppgifter:
18440923 i STOCKHOLM
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: STOCKHOLM,STOCKHOLM,01,
Förpassningsort: STOCKHOLM
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,BEDRÄGERI-BROTT,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
MALMSTRÖM,CLAES EMIL GEORG,ARBETSKARL
Födelseuppgifter:
18400204 i GISTAD
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: GISTAD,TÖRNEVALLA,05,
Förpassningsort: TÖRNEVALLA
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,MORDBRAND,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
LINDBERG,LARS,ARBETSKARL
Födelseuppgifter:
18401126 i ELFKARLEBY
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: ELFKARLEBY,GEFLE,21,
Förpassningsort: GEFLE
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,1:A RES.ST.O.VÅLD MOT POLIS,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
SELLANDER,CARL ERIK,ARBETSKARL
Födelseuppgifter:
18360613 i HILLESHÖG
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: HILLESHÖG,STOCKHOLM,01,
Förpassningsort: STOCKHOLM
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE.RES.STÖLD,LÅNGHOLMEN
Namn, titel:
SANDBERG ANDERSSON,BENGT JOHAN,DRÄNG
Födelseuppgifter:
18400628 i KYMBO
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: KYMBO,KYMBO,16,
Förpassningsort: KYMBO
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,3:DJE RES.ST.MED INBROTT,MALMÖ
Namn, titel:
BERGQVIST OLSSON,PETTER,F.D.HUSAR
Födelseuppgifter:
18411115 i GUDMUNDTORP
Källa(underrrättelsedatum,-nummer,-typ): 18780102,001,6
Födelseort,hemort,hemlän: GUDMUNDTORP,GUDMUNDSTORP,12,
Förpassningsort: GUDMUNDSTORP
Medelande:
Straff(tid,typ,anstalt): ,4:DE RES.STÖLD,MALMÖ

bottom next Popup Filter

[1 - 15 : 71134]