Stockholms äldre byggnadsritningar

Börja om
Skriv in sökvillkor eller
lämna blankt för att visa alla:
År (1713-1874)
Kvarter normerad stavning
Gata
Arkitekt
Ritning
Sök på övrigt

  normalfiltercancel

RitningAdresser m.m.Övriga uppgifter

NS037-BN-1713-1
År:1713
[Maria]
Maria
,[Guldfiärden]
Guldfjärden
Badstugugatan
Bastugatan
Namn på beställare: Wattrang, Commissarien Wällb Hr,
Namn på arkitekter:
Nilson, Jonas,
Övrigt:"[Plan];[Nybyggnad];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1713-2
År:1713
"[Klara];Nårremalm"
Klara; Norrmalm
,Skantsen
Skansen
Styckgiutaregränden, [=Hamngatan]
Styckgjutargränd
Namn på beställare: Sparwenfeldt, J G,
Namn på arkitekter:
Lindberg, Anders,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1715-3
År:1715
"Norrmalm;[Klara]"
Klara; Norrmalm
,[Elefanten]
Elefanten
[Stora Vattugränden, =Vattugatan]
Stora Vattugränd
Namn på beställare: Woslart[?], Johan,
Namn på arkitekter:
Santay, Michael[?],
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1715-32
År:1715
[Kungsholmen]
Kungsholmen
,Bergsklippan
Bergsklippan

Namn på beställare: Sucky, Mäster Hans Georg,
Namn på arkitekter:
Sontag, Bügmästare Hans,
Övrigt:"Baggarstuga; [Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1716-4
År:1716
[Maria]
Maria
,Ste Maria
Sankta Maria
Hornsgatan
Hornsgatan
Namn på beställare: Wrethe, Hans,
Namn på arkitekter:
Fisker, Murmästare Niclas,
Övrigt:"Stenhuus;[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1724-5
År:1724
[Nikolai]
Nikolai
,"[Ikaros];Södra Quarteret"
Icarus
Lilla Munchebroosgattan
Lilla Munkbrogatan
Namn på beställare: Nessing, Martin,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1725-10
År:1725
St Clara
Klara
,Swahn
Svanen
Bergzgränden, [=Klarabergsgatan]
Bergsgränd
Namn på beställare: ,
Namn på arkitekter:
Noorman, Erick Nilsson,
Övrigt:"Swartiers Compagnii;[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1725-11
År:1725


,


Namn på beställare: "Johan, Roos;",
Namn på arkitekter:
Sontag, Hans[?],
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Uthus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1725-12
År:1725
Norrmalm
Norrmalm
,

"Norrlandzgattun;Bärggattun, [=Jakobsbergsgatan]"
Norrlandsgatan
Namn på beställare: Flygarel?, Intendenten H,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"Stall Och Wagnshuus;[Plan];[Fasad];[Stall]; [Vagnshus]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1725-12
År:1725
Norrmalm
Norrmalm
,

"Norrlandzgattun;Bärggattun, [=Jakobsbergsgatan]"
Norrlandsgatan
Namn på beställare: Flygarel?, Intendenten H,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"Stall Och Wagnshuus;[Plan];[Fasad];[Stall]; [Vagnshus]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1725-13
År:1725
[Klara]
Klara
,

Lilla Wattugränden, [=Herkulesgatan]
Lilla Vattugränd
Namn på beställare: Reiff, Johan Lorents,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:[Plan]
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1725-14
År:1725
Ladugårdslandet
Ladugårdslandet
,Kreyaren
Krejaren
Sewe Båtz Gata, [=Nybrogatan]
Nybrogatan
Namn på beställare: Wessberg, Johan,
Namn på arkitekter:
Norman, Jöns,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1725-6
År:1725
Sancte Catharina
Katarina
,

Södermanlandsgatan
Södermanlandsgatan
Namn på beställare: Piltzer, Hökaren Johan Herman,
Namn på arkitekter:
Theuligh, Johan Matheus,
Övrigt:"[Trähus];[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1725-7
År:1725
[Katarina]
Katarina
,

"Tullportzgatan, [=Östgötagatan];Tiärhofgatan"
Tullportsgatan
Namn på beställare: Spinner, Madam Anna Stina,
Namn på arkitekter:
Theulig, Johan Matheus,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1725-8
År:1725
[Katarina]
Katarina
,

Glaasbruksgatan, [=Katarinavägen]
Glasbruksgatan
Namn på beställare: "Nyman, Skipparen Oluf;",
Namn på arkitekter:
Theuligh, Johan Matheus,
Övrigt:"[Trähus];Torftaak;Fiskareberget"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1725-9
År:1725
Nordemalm
Norrmalm
,

Drotninggatan
Drottninggatan
Namn på beställare: Gyllenstolpe, Wälborne Gref,
Namn på arkitekter:
Satay[?], Michael [=Sontag?],
Övrigt:"[Plan];[Fasad];Stentaak"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-15
År:1726
[Katarina]
Katarina
,
Bonden Mindre
"Tiärhofsgatan;"
Lilla Nygatan
Namn på beställare: Erickson, Sillkiöparen Johan,
Namn på arkitekter:
Theulig, Johan Matheus,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1736-157
År:1726


,


Namn på beställare: "Sperling, Michel;Sperling, Hustru Anna Dorothea",
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Påbyggnad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1726-16
År:1726
Sancte Cathrina Försambling
Katarina
,Bonden Den Mindre
Vätan
Lilla Nygatan, [=Skånegatan]
David Bagares Gränd
Namn på beställare: Påhlson, Sillpackaren Nills,
Namn på arkitekter:
Theuliggh, Johan Matheus,
Övrigt:"[Trähus];[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-17
År:1726
"[Johannes];Norrmallm"
Johannes; Norrmalm
,Wätan
Vätan
David Bagares Gränd, [=David Bagares Gata]
Regeringsgatan
Namn på beställare: Bäck, H,
Namn på arkitekter:
Nårman, Erich,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1726-18½
År:1726
"Södermalm;[Maria]"
Södermalm;Maria
,Bössan
Ångermanland
Lilla Bastugatan, [=Bastugatan]
Saltmätargränd
Namn på beställare: Stax, Hökaren Johan,
Namn på arkitekter:
Alm, Nils,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1726-18
År:1726
Norrmalm
Norrmalm
,

Regeringsgatan
Regeringsgatan
Namn på beställare: Ehrenhielm, Assessoren Erik,
Namn på arkitekter:
Alm, Nils,
Övrigt:"Stall Och Wangshuus;[Fasad];[Plan];[Stall];[Vagnshus]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1726-20
År:1726
"Södermalm;[Katarina]"
Södermalm;Katarina
,Fiskaren [Mindre?]
Fiskaren Mindre
Fiskare Gränd
Fiskargränd
Namn på beställare: Solman, Mäster Emanuel,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Fasad];[Plan];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1726-21
År:1726
Södermalm
Södermalm
,"Laxen, [=Närke;Östergötland]"
Laxen
Qwarn Gränden, [=Kvarngatan]
Kvarngränd
Namn på beställare: Olson, Fiskkiöparen Matz,
Namn på arkitekter:
Sontag, Michael,
Övrigt:"Torftak;[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-22
År:1726
[Maria]
Maria
,[Tobaksspinneriet?]
Tobaksspinneriet
Horns Tull Wägen, [=Hornsgatan]
Hornstullsvägen
Namn på beställare: Lindberg, Jean,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-23
År:1726
Kongsholmen
Kungsholmen
,Bergs Klippan
Bergsklippan
Gambla Brogatan, [=Kungsholmsgatan]
Gamla Brogatan
Namn på beställare: Brunberg, Befalningsman Erik,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];Jordtak;[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-24
År:1726
Södermalm
Södermalm
,

Tullportsgattan, [=Östgötagatan]
Tullportsgatan
Namn på beställare: Falck, Herr,
Namn på arkitekter:
Berg, Byggmästare Jacob,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Torvtak]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-25
År:1726


,Kattrumpan
Kattrumpan

Namn på beställare: Norman, Joh.,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-26
År:1726
[Katarina]
Katarina
,

Tiärhofsgatan
Tjärhovsgatan
Namn på beställare: Norman, Skräddare Anders,
Namn på arkitekter:
Theuligh, Johan Matheus,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-27
År:1726
Södhremalm
Södermalm
,


Namn på beställare: Pihls, Snikaren Swen,
Namn på arkitekter:
Rung, Byggmästare,
Övrigt:"[Fasad];Hiordtak;Stentak;"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1726-29
År:1726
[Klara]
Klara
,Kajan
Kajan

Namn på beställare: Bergnder, Christopher,
Namn på arkitekter:
Hanson, Byggmästare Jean,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-30
År:1726
St Maria
Maria
,Marswyn
Marsvinet

Namn på beställare: Hesse, Hans Jöran,
Namn på arkitekter:
Sontag, Mästare,
Övrigt:"Stentak;[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1762-31
År:1762
Södermalm
Södermalm
,Kattryggen, 133[=113?],86[=2]
Kattryggen
"Tavastgatan;Besvärsgatan, [=Brännkyrkagatan]"
Tavastgatan
Namn på beställare: Beckström, Hern Fabrq: Magnus,
Namn på arkitekter:
Herman, J.C.,König, C.H.
Övrigt:"[Nybyggnad?];[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1726-31
År:1726
Ladugårdslandet
Ladugårdslandet
,Kyrkiogatan, [124=10], [=Kyrkogården]
Kyrkogatan
Måns Olofs Backe, [=Riddargatan]
Måns Olofs Backe
Namn på beställare: Åkerstein, Proviantmästare Wälb,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1726-33
År:1726
[Katarina]
Katarina
,

Tiärhofsgatan
Tjärhovsgatan
Namn på beställare: Lübeck, Magisteren Andreas,
Namn på arkitekter:
Theuugh, Johan Matheus,
Övrigt:"[Fasad];[Plan];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1729-34
År:1729
"Norrmalm;[Jakob?]"
"Norrmalm;Jakob"
,[Hästen?]
Hästen

Namn på beställare: Lampa, Handelsmannen Johan,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"Träbygning;[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1729-35
År:1729
Sta Catarina
Katarina
,[Ormen Mindre?]
Ormen Mindre
Hökens Gränd
Hökens Gränd
Namn på beställare: Bonde, Skoflickaren Petter,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1732-36
År:1732
[Nikolai]
Nikolai
,

Skepsbroen
Skeppsbron
Namn på beställare: Palmfelt,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:[Sektion Av Strandlinje]
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-37
År:1732


,


Namn på beställare: Månsson, Olof Bergh,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-38
År:1732
[Nikolai]
Nikolai
,

Westra Lång Gatan
Västerlånggatan
Namn på beställare: Swant, Swärdfäyare Andreas,
Namn på arkitekter:
Werling[?], J,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Reparation]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1732-39
År:1732
Södermalm
Södermalm
,

Tullportsgatan, [=Östgötagatan]
Tullportsgatan
Namn på beställare: Westberg, Skepparen Lars,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-40
År:1732


,


Namn på beställare: ,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"Kongl Ammiralitets Holmkyrkan;[Kyrkholmen];[Blasieholmen?]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1732-41
År:1732
[Katarina]
Katarina
,[Urvädersklippan Större]
Urvädersklippan Större
"Jöthegatan; Hökens Gränd"
Götgatan
Namn på beställare: "Risto, Johan;",
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Allnar

NS037-BN-1732-41
År:1732
[Katarina]
Katarina
,[Urvädersklippan Större]
Urvädersklippan Större
"Jöthegatan; Hökens Gränd"
Götgatan
Namn på beställare: "Risto, Johan;",
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Allnar

NS037-BN-1732-42
År:1732
[Maria?]
Maria
,[Saturnus?]
Saturnus
Repslagaregatan
Repslagargatan
Namn på beställare: Ruuth, S,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"Stall; Wedbodar;[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-43
År:1732
[Maria]
Maria
,Bocken, [=Stenbocken]
Bocken

Namn på beställare: "Gerdes, Slåtts Bygmestaren Petter;",
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-44
År:1732
[Hedvig Eleonora]
Hedvig Eleonora
,Sqvalberget
Skvalberget
Sqvalbergsgatan
Skvalbergsgatan
Namn på beställare: Campberg, Hindrick,
Namn på arkitekter:
Gerdes, Petter,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1732-45
År:1732
[Maria?]
Maria
,[Öfverkikaren?]
Överkikaren

Namn på beställare: Lundberg, Maufacturisten,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Plan];[Sektion]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-45
År:1732
[Maria?]
Maria
,[Öfverkikaren?]
Överkikaren

Namn på beställare: Lundberg, Maufacturisten,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Plan];[Sektion]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-46
År:1732
"St Olof;[Adolf Fredrik]"
"S:t Olof;Adolf Fredrik"
,Sanct: Anna, 11[=4]
Sankta Anna

Namn på beställare: Ryman, Stenhuggare Daniel,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1732-47
År:1732
[Södermalm]
Södermalm
,

Horns Gatan
Hornsgatan
Namn på beställare: Bromans Enkia Anna, Sahl Joh.,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Rivning Av Trähus];[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1732-48
År:1732
[Nikolai]
Nikolai
,[Atlas], 48[=1]
Atlas
Präste Gatan
Prästgatan
Namn på beställare: "Pählo, Sahl Mester Martin;Werling, J",
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Fasad];[Reparation]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-49
År:1732


,


Namn på beställare: Tim, Kopparslagaren Mr Martin,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-50
År:1732
[Jakob]
Jakob
,Gräflingen
Grävlingen
Regeringsgatan
Regeringsgatan
Namn på beställare: Forsberg, Murmästaren Jonas,
Namn på arkitekter:
Möller, Hind,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1732-51
År:1732


,


Namn på beställare: "Östman, Skräddaren Magnus;",
Namn på arkitekter:
Weigell, Bygmästare Christian,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Sektion]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1732-52
År:1732
[Adolf Fredrik?]
Adolf Fredrik
,[Lindbacken?]
Lindbacken

Namn på beställare: "Nyman, Afledne Bryggare Jonas; Nyman, Hustru Catharina",
Namn på arkitekter:
Sontag, Hans,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1732-53
År:1732
Ladugårdslandet
Ladugårdslandet
,"[Brännaren?];[Vedbäraren?]"
Brännaren
"Qvarngatan, [=Artillerigatan]; Jungfrugatan"
Kvarngatan
Namn på beställare: Kyrkioherden Wid Fransyska Kyrkian,
Namn på arkitekter:
Gerdes, Slåttsbyggmästare Petter,
Övrigt:"Diurgården; Trägården;[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1732-54
År:1732
Ladugårdsland
Ladugårdslandet
,Hafswalet, [=Havssvalget?]
Havssvalget
Reddergatan, [=Riddargatan]
Riddargatan
Namn på beställare: Kiöpke, Hindrich,
Namn på arkitekter:
Berg, Rasmus,Carlberg, J E
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Alln

NS037-BN-1732-54
År:1732
Ladugårdsland
Ladugårdslandet
,Hafswalet, [=Havssvalget?]
Havssvalget
Reddergatan, [=Riddargatan]
Riddargatan
Namn på beställare: Kiöpke, Hindrich,
Namn på arkitekter:
Berg, Rasmus,Carlberg, J E
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Alln

NS037-BN-1732-55
År:1732
"[Klara];Norra Förstadens Wästre Dehl"
"Klara; Norra Förstadens Västra del"
,Upwacktaren, 54[=8]
Uppvaktaren
"Oxegatan, [=Oxtorgsgatan];Östra Beridarehuusgatan, [=Östra Beridarebansgatan, =Sergelgatan];Höötorget"
Oxgatan
Namn på beställare: Steenman, Mang,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:Höötorget
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1732-55
År:1732
"[Klara];Norra Förstadens Wästre Dehl"
"Klara; Norra Förstadens Västra del"
,Upwacktaren, 54[=8]
Uppvaktaren
"Oxegatan, [=Oxtorgsgatan];Östra Beridarehuusgatan, [=Östra Beridarebansgatan, =Sergelgatan];Höötorget"
Oxgatan
Namn på beställare: Steenman, Mang,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:Höötorget
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1732-56
År:1732
Sta Catharina
Katarina
,Fisken, [=Fiskaren Större?], 145[=17?]
Fisken
Swartens Gränd
Svartens Gränd
Namn på beställare: Hanson Forsman, Petter,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1732-57
År:1732
[Katarina]
Katarina
,Sandbacken Den Mindre
Sandbacken Mindre
Stads Trägårds Gatan, [=Nytorgsgatan]
Stadsträdgårdsgatan
Namn på beställare: Alm, Murdräng Joh,
Namn på arkitekter:
Carlberg, Her Architecten,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1732-58
År:1732
Södermallm
Södermalm
,

Göthegatan
Götgatan
Namn på beställare: Adolph, Ålderman Christer,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-100
År:1733


,


Namn på beställare: Foutin, Handelsman Isaac,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:[Fasad]
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-101
År:1733
Santta Catharina
Katarina
,

Stadztregårdsgatan
Stadsträdgårdsgatan
Namn på beställare: "Rosberg, Stenhugaren Matthias;",
Namn på arkitekter:
Theulig, Johan Matheus,
Övrigt:"Trebygning;[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-102
År:1733
Norrmalm
Norrmalm
,


Namn på beställare: Utter, Hökaren Jonas,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skala

NS037-BN-1733-103
År:1733


,


Namn på beställare: Grind?, Tunnbindare Hr Johan Georg,
Namn på arkitekter:
Weigelt, Muurmeizter Jak Gotfrid,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1733-104
År:1733
[Katarina]
Katarina
,[Glasbruket Dett Östra]
Glasbruket Östra
[Glasbrukzgatan, =Katarinavägen]
Glasbruksgatan
Namn på beställare: Kullman, Elias,
Namn på arkitekter:
Schutze, Martin,
Övrigt:[Fasad]
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1733-104a
År:1733
S: Chatharina
Katarina
,Glasbruket Dett Öfvre
Glasbruket Övre
Glasbruksgatan, [=Katarinavägen]
Glasbruksgatan
Namn på beställare: Kullman, Elias,
Namn på arkitekter:
Schutze, Martin,
Övrigt:[Plan]
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-105
År:1733
Ladugårdzlandet
Ladugårdslandet
,Hafswalget, 17[=19]
Havssvalget
Stora Gatan
Stora Gatan
Namn på beställare: Ellfalk?, Axell,
Namn på arkitekter:
Forsberg, Daniel,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-105
År:1733
Ladugårdzlandet
Ladugårdslandet
,Hafswalget, 17[=19]
Havssvalget
Stora Gatan
Stora Gatan
Namn på beställare: Ellfalk?, Axell,
Namn på arkitekter:
Forsberg, Daniel,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-106
År:1733
"Södermalm;[Maria]"
"Södermalm;Maria"
,Bock, [=Stenbocken]
Bocken
Hornsgatan
Hornsgatan
Namn på beställare: Swensson Westerman, Herr Claes,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"Stenhuus; [Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1733-107
År:1733
"Södermalm;[Maria]"
"Maria; Södermalm"
,

Repslagaregatan
Repslagargatan
Namn på beställare: "Lunds Änkia, Skiepparen Jöns; Skruf, Hustrun Helena",
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Trähus];Torftak"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-11
År:1733
[Jakob]
Jakob
,

Regerings Gatan
Regeringsgatan
Namn på beställare: Fisher?, Juhlmakaren Mäster,
Namn på arkitekter:
Franck, Murmästaren Michael,"Ström, Hr Rådman;Carlberg, J E"
Övrigt:"[Fasad];[Två Vån]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-59
År:1733
Norrmalm
Norrmalm
,[Adonis?]
Adonis
Stora Badstuggatan, [=Sveavägen]
Stora Bastugatan
Namn på beställare: Åkerskog, Corporal Jeremias,
Namn på arkitekter:
Alm, Byggmästare,
Övrigt:"[Fasad];[Plan]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-60
År:1733
"Södermalm;"
Södermalm
,

Skwalberg Gatan, [=Skaraborgsgatan]
Skvalbergsgatan
Namn på beställare: Neibert, Snickarmästare Ludvig,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]; Wärkstaden"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-61
År:1733
"Catharina;Söödermalm"
"Katarina; Södermalm"
,[Timmermannen], [31=5]
Timmermannen
Bondegatan, 9
Bondegatan
Namn på beställare: Scherping, Rådmannen Herr Carl,
Namn på arkitekter:
Facs, Christian,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-62
År:1733
St Clara
Klara
,Skyllpaddan, [=Snäckan?]
Sköldpaddan
Stenhuggargränden, [=Karduansmakargatan]
Stenhuggargränd
Namn på beställare: Berg, Färgaren Mäster Gottleb,
Namn på arkitekter:
Alm, Claus,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-63
År:1733


,


Namn på beställare: Morin, Miölnare Eric,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"Träbygningen;[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-64
År:1733
[Adolf Fredrik]
Adolf Fredrik
,Vingråen
Vingråen
Drottninggatan
Drottninggatan
Namn på beställare: Söderberg, Petter P,
Namn på arkitekter:
Beckman, Byggmästare,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-65
År:1733
Lagugårdsland
Ladugårdslandet
,


Namn på beställare: A...Heus, Fiscallen,
Namn på arkitekter:
Frank,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1733-66
År:1733
Ladugårdslandet
Ladugårdslandet
,

Smala Gränden, [=Grev Turegatan]
Smala Gränd
Namn på beställare: Befve, Bryggaren Hr Carl,
Namn på arkitekter:
Alm, Claus,
Övrigt:"[Plan];[Fasad];[Trähus]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-67
År:1733
[Nikolai?]
Nikolai
,[Apollo?]
Apollo

Namn på beställare: Grill, Carlos,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:[Fasad]
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1733-68
År:1733
[Jakob]
Jakob
,Stormhatten
Stormhatten
Gränden Wyd 3 Remare, [=Smålandsgatan]
Smålandsgatan
Namn på beställare: Merkels Änka, Boktryckaren Sal,
Namn på arkitekter:
Alm, Claus,
Övrigt:"Ålandsstuga;[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-69
År:1733
Södermalm
Södermalm
,

Sörmalans Gatan
Sörmlandsgatan
Namn på beställare: Hussman, Schiöman Hans,
Namn på arkitekter:
Heilig, Johann Matteus,
Övrigt:"Träbygningen;[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-70
År:1733
[Johannes?]
Johannes
,[Apotekaren?]
Apotekaren

Namn på beställare: Lindberg, Mölnare Ålderman Anders,
Namn på arkitekter:
,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-71
År:1733
"Södermalm;[Katarina]"
"Katarina; Södermalm"
,

Glasbruksgatan, [=Katarinavägen]
Glasbruksgatan
Namn på beställare: Matsson, Stads Timber... Mats,
Namn på arkitekter:
Fischer, Murmästare,Carlberg, J E
Övrigt:[Fasad]
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-72
År:1733
"[Klara];Nårrmalm"
"Klara; Norrmalm"
,Swärdfisken, 1[=1]
Svärdfisken
Hålländargatan, [3]
Holländargatan
Namn på beställare: Norström, Mathias,
Namn på arkitekter:
Forsberg, Daniel,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-72
År:1733
"[Klara];Nårrmalm"
"Klara; Norrmalm"
,Swärdfisken, 1[=1]
Svärdfisken
Hålländargatan, [3]
Holländargatan
Namn på beställare: Norström, Mathias,
Namn på arkitekter:
Forsberg, Daniel,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-73
År:1733
[Jakob]
Jakob
,Blasieholmen
Blasieholmen

Namn på beställare: Fersen, Hans Exelce Grefwe,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Allnar

NS037-BN-1733-74
År:1733
[Jakob]
Jakob
,Giericko, 47[=17]
Jericho
Bergsgränden, [24], [=Jakobsbergsgatan]
Bergsgränd
Namn på beställare: Söderman, Magnus,
Namn på arkitekter:
Forsbergh, Muhrmästare,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-74
År:1733
[Jakob]
Jakob
,Giericko, 47[=17]
Jericho
Bergsgränden, [24], [=Jakobsbergsgatan]
Bergsgränd
Namn på beställare: Söderman, Magnus,
Namn på arkitekter:
Forsbergh, Muhrmästare,Carlberg, J E
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-75
År:1733
"Södermallm;[Katarina]"
"Södermalm;Katarina"
,[Pelarbacken Större?]
Pelarbacken Större
Tullportsgatan, [=Östgötagatan]
Tullportsgatan
Namn på beställare: Lohman, Slacktaren David,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-75
År:1733
"Södermallm;[Katarina]"
"Södermalm;Katarina"
,[Pelarbacken Större?]
Pelarbacken Större
Tullportsgatan, [=Östgötagatan]
Tullportsgatan
Namn på beställare: Lohman, Slacktaren David,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Skalstock

NS037-BN-1733-76
År:1733
[Kungsholmen]
Kungsholmen
,

[Glasbruksgatan, =Fleminggatan]
Glasbruksgatan
Namn på beställare: [Lenman, Hans],
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:Fasad
Material: Lumppapper
Skala:

NS037-BN-1733-77
År:1733
Kongsholmen
Kungsholmen
,

Glasbruksgatan, [=Fleminggatan]
Glasbruksgatan
Namn på beställare: Lenman, Hans,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:[Plan]
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-78
År:1733
"Norrmalm;[Jakob]"
"Norrmalm;Jakob"
,Sumpen
Sumpen
Dygatan, [=Biblioteksgatan]
Dygatan
Namn på beställare: Söderström, Erick,
Namn på arkitekter:
Alm, Olof,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Aln

NS037-BN-1733-79
År:1733


,


Namn på beställare: Månsson Berg, Plåtslagare Joh,
Namn på arkitekter:
Carlberg, J E,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

NS037-BN-1733-80
År:1733
Ladugårdslandet
Ladugårdslandet
,Drumdarius, [=Brandröret Större?]
Drumdarius

Namn på beställare: Sandelhielm, Camereraren Nils,
Namn på arkitekter:
Gerdes, Petter,
Övrigt:"[Plan];[Fasad]"
Material: Lumppapper
Skala:Alnar

bottom next goreload

[1 - 100 : 11244]