Stockholms äldre byggnadsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1772-41

NS037-BN-1772-41
NS037-BN-1772-41
Lumppapper
Skalstock
43 X 26
Handritad, Polykrom
1772
17720924
Hedvig Eleonora
Kumlet
Carlberg, J E
Georgii, Håf Apothekaren Joh Christian
Ritning
Degenaer, Wärkgesell För Zinkes Enkia Johan D

Sant Hedvick Eleonora
Kumblet, 152, [=Brandröret Större], 152[=1]
Fasad, Plan, Nybyggnad