Stockholms äldre byggnadsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1770-25

NS037-BN-1770-25
NS037-BN-1770-25
Lumppapper
Skalstock
45 X 62
Handritad, Polykrom
1770
17700530
Maria
Jupiter Mindre
Mariagatan
Degenaer, Wärkgesäl För Zinke Änka Johan Dan
Roos, Trackturen, Herr Christopher
Ritning
König, Carl H

Sankt Maria
Jupiter Mindre, 13&14[=10]
Mariaegatan
Fasad, Tre Vån, Plan