Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Herman Hurmevaara, Murare, lantdagsman

Bild av originalhandlingen

Födelsedatum

18860219

Yrke

Murare, lantdagsman

Födelseort

Kiuruvesi socken, Kuopiou län, Finland

Hemort

Helsingfors

Nationalitet

Finsk

Vistelseort

Stockholm Upplandsgatan 84 IV adr. Marklund Rikstel. 80684

Tid i Sverige

19181013

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Politisk flykting, arbetsförtjänst

Antalet disponerade rum

Ett (1) rum

Referenser

Har på grund af Kungl. Svenska Regeringens resolution af den 22 november 1918 tillstånd att vistas i Sverige Partisekr. G. Möller, riksdagsman F. Ström, direktör Karl Olsson

Anledning till att pass ej innehas

Deltagande i finska revolutionen

Datum för underskrift

19181213

Övrigt