Användarregistrering av Föreningen för Kanotidrotts fotografier

Att registrera är lätt

Du registrerar en titel till fotografiet och om du känner till plats, tid, fotograf. Registrera gärna egna kommentarer.
Uppgifterna länkas till bilden och blir genast sökbar. Du kan inte ändra några uppgifter utan endast endast komplettera.
Stadsarkivet svarar inte för de registrerade uppgifternas kvalitet.

Gör så här:

Vill du söka eller komplettera? Välj [Sök och komplettera]
Vill du registrera eller bläddra i bland fotografier inte har några registrerade uppgifter? Välj [Bläddra och registrera]