År 1868 Där hafva vi ganska munternt...
"... För (kusinen) Dick var det tydligen rasterna som spelade den största rollen. ..."   LÄS
År 1873 Agans ändalykt
"... en gosse där är så grufligt elak, så pastor Beskow ville inte ha honom längre ..."   LÄS
År 1873 Festen på Lyran
"... t.ex. voro alla lärarna samt Molander och Severin bjudna dit, varvid lärarna tyckes ha varit ganska uppsluppna ..."   LÄS
År 1874 Utflykten till Haga
"... Herrar lärare, som mycket väl kände till att sjätte- och till stor del äfven femte-klassisterna ej voro lifvade för utmarscher af sådan beskaffenhet, hittade på en listig utväg för att få oss med ..."   LÄS
År 1875 Molander skaldar om grammatisk värk
"... Hostar gör jag utav bara katten
Ryggen värker, hufvut värker med
Fingret får jag sitta med i vatten
Ty jag vrickat det en smul på sned ..."   LÄS
År 1877 Studentexamen
"... Jag gick hemifrån kl. half åtta, uppsträckt i frack och hvit halsduk samt anlände i en rätt ruskig sinnesstämning till Gymnasium strax före klockan åtta ..."   LÄS
© Stockholms stadsarkiv | Utställningen sammanställd av Margareta Andersson
STARTSIDA FRAMÅT BAKÅT