på pastor Beskows tid (1867-1883)


    I sina ”Lefnadsminnen” postumt utgivna 1910 berättar Gustaf Emanuel Beskow om hur planerna på en egen privatskola tog form under våren 1867.
”Min egen sons uppfostran hade gifvit mig första tanken på saken. Min innerliga önskan att få fritt sköta kristendomsundervisningen i en skola var den kraft som verkade mest för beslutets mognad”.

    Beskowska skolan startade blygsamt i hyrda lokaler vid Mäster Samuelsgatan 39 den 1 oktober 1867 med 13 gossar i första klassen och 7 i förberedande. Sedan växte den med en klass uppåt varje år. 1871 flyttade skolan in i Beskows hus vid Malmskillnadsgatan 46, där den förblev till 1882. Skolan var fullt utbyggd vid höstterminens start 1876 med tre förberedande klasser och 10 årsklasser fram till mogenhetsexamen. Den första studentklassen med bl. a. Severin Bergh, Harald Molander, Hjalmar Branting avlade mogenhetsexamen i maj 1877 vid Stockholms gymnasium. Året därpå fick skolan examensrätt.

    Skolan var från början en exklusiv latinskola för pojkar från överklassen, vilka fick börja läsa latin redan i andra klassen till skillnad från de statliga skolorna, där latinet stod på schemat först i tredje klassen. Pastor Beskow undervisade själv i kristendomskunskap. Bibelns berättelser fick en framskjuten plats medan tragglet med Luthers katekes hölls inom rimliga gränser, detsamma gällde också lästimmar och hemläxor.

    Beskow behöll ledningen av skolan till 1882, då han sålde den till två av skolans lärare, rektor Bergman och lektor Lindroth. Kristendomsundervisningen släppte han först året därpå.
 
i skolans sista 94 år fram till nedläggningen 1976
1882 var det år Beskow överlät skolan till två av dess lärare, rektor Bergman och latinläraren Lindroth.
Reallinjen gjorde sitt intåg 1885.
Från 1890-talet understöddes skolan av statliga medel.
1905 började läroverksstadgan tillämpas även i beskowska skolan.
Åren 1907-1915 var engelska första språk på försöksbasis, långt före andra läroverk.
Beskowska skolan införde 1899 samundervisning för pojkar och flickor i de förberedande klasserna, i mellanskolan och första klassen fram till 1940.
Samundervisningen återupptogs 1968 och var kvar till skolans nedläggning 1976.
I övrigt genomgick skolan statliga läroverkens alla utvecklingsfaser.


Skolan var belägen på Malmskillnadsgatan 46, år 1871-82
 
 
FAKTARUTA
Beskow lyckades knyta flera framstående lärare till skolan.

    Hans Fredrik Hult, lektor vid Nya Elementarskolan blev Beskowska skolans förste rektor från skolans start 1867 tillika lärare i tyska och latin.
    Då han 1871 tillträdde rektorstjänsten vid Halmstads Högre Allmänna Läroverk valdes hans efterträdare ur Beskowska skolans lärarkår nämligen Carl Gustaf Bergman, filosofie doktor och lärare i matematik, svenska, tyska och historia.
    Hans efterträdare på rektorstjänsten 1888 blev kollegan Ludvig Lindroth, filosofie doktor och huvudlärare i latin och grekiska.

    Sofi Hultén, utbildad vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm undervisade i svenska, latin, historia, naturlära och geografi. Efter giftermålet med kollegan Sigfrid Almqvist startade hon en skola för pojkar och flickor - Sofi Almqvists skola.

    Sigfrid Almqvist, filosofie doktor och lärare i naturlära, geografi, svenska och historia.

    Gustaf Upmark, filosofie doktor och lärare i svenska, tyska, och franska.

KÄLLOR:
Beskowska skolans arkiv;
Skolans kataloger 1869-1899, D 5:1
G. E. Beskow Lefnadsminnen
Carl Svedelius, Vår skola som vi minns den
Lars Wikström, Beskowska skolan, kort historik
NÄSTA  
 
© Stockholms stadsarkiv | Utställningen sammanställd av Margareta Andersson
 
STARTSIDA FRAMÅT BAKÅT