som gav oss dessa glimtar hette Severin Bergh.


  Våren 1869 började han 11 år gammal i andra klassen, som då var den högsta.

  Bland klasskamraterna fanns Harald Molander, kusinen Walter Bergh, Harald Sohlman och Hjalmar Branting. I klassen under gick Walters yngre bror kallad "lille Dick".
 
  1942 överlämnade Severin Berghs dotter Severa Bendixon till skolan en bunt handskrivna utdrag ur faderns dagboksanteckningar med vissa förklarande tillägg.

Läs hennes brev till lektor Hall.
TILL BREVET
  NÄSTA
© Stockholms stadsarkiv | Utställningen sammanställd av Margareta Andersson
 
 
STARTSIDA FRAMÅT BAKÅT