Stockholms stadsarkiv : Gatubelysningen i Stockholm / Bildlista
  Bildlista TILLBAKA  
 
A51 Norrbro 1920-tal
A56 Vacker äldre stolpe med klarglaslykthus
A57 Enkla glasglober, monterade i stolpens topp, blev vanliga som gatlyktor från 1920-talet
A60 Belysningsstolpe 1914 års modell
A61 Belysningsstolpe 1914 års modell
A62 Belysningsstolpe 1921 års modell
A63 Belysningsstolpe 1921 års modell
A124 Belysningsstolpe, modell 1926B (Foto: 1929)
A125 Hamnstolpe, modell 1927B (Foto: 1929)
A126 Barrierstolpe, modell 1926 (Foto: 1929)
A127 Parkstolpe (prov) 1929
A128 Parkstolpe, modell 1926 (Foto: 1929)
A129 2-armad refugestolpe, modell 1928 (Foto: 1929)
A133 ”Norrmalmstorgstolpe” 1929. I bakgrunden Hotel Anglais.
A135 ”Norrbrostolpe”, modell arkitekt v. Schmalensée 1929.
A137 Kandelaber vid Slussen 1929
A139 Hamnstolpe, modell 1928 (Foto: 1929)
A325 Gatubelysningsarbete år 1934
A327 Arbete på gatubelysningen på Torsgatan ca 1920-30-tal
A420 1940-års parkstolpe, Berzelii park. Maj 1950
A421 1926-års parkstolpe med klarglasglob, Riksplan. Maj 1950
A723 Kungsträdgården 1963. Foto: Reportagebild
B63 Hamnstolpe ca 1910-20
B534 Vällingby torg, februari 1962 Foto: Svenskt fotoreportage
B537 Kandelaberbelysning i Humlegården, februari 1962 Foto: Svenskt fotoreportage
B578 Medborgarplatsen 1963. Foto: Svenskt fotoreportage
C325 Provisorisk belysning av Södertäljevägen under byggnadstiden 25 augusti 1938
C413 Belysningsstolpe modell ”Elverket” Maj 1950
C1464 Kvarteret Fanan. Narvavägen 1895. Olje- och gasbelysningsstolpar.
D5545 Elektrisk bågljusbelysning på Karlavägen
Fa27490 Drottninggatan 1840-tal, Argandsk lykta, teckning av Vicke Andrén publicerad i Stockholms Dagblad 1903.
Fa31123 Stockholms första gatubelysning Norrbro december 1853, bilden troligen tagen på 1880-talet.
F96425 Ljuspunkter för gas i city, Jules Danré 1853, efter ritning i Stockholms stadsarkiv.
Anteckningsbok: Gasverket – Av lykttändare begångna fel samt utdömda böter 1894-1908 N:o 6 D:II e
"Carlssons lykta" – rikt dekorerad gjutjärnsstolpe med lykthus. Formgiven av bildhuggaren David Carlsson 1885.
Gamla Stan, gatubelysning, 1931
Gamla Stan, lyktor av äldre modell. Foto: Bo Dahlin
Klaragasverket vid Klara sjö, troligen sent 1800-tal
Kungsgatan ca 1910-20
Kungsträdgården, "Stockholmslyktan" med runt glas.
Slussenområdet. Gatumiljö och äldre gatubelysning ca 1910-20
Södermalm, oljelyktor (senare fotogen) Foto: 1931
Vasabron, "Gaskandelaber".
Vasagatan, gatubelysningsstolpe – gas. Stockholms centralstation, tid ca 1900-1915.
Vasagatan ca 1930. Arbete på gatubelysningen. Så kallad Tornbil
Äldre gaslyktor, Stockholm
 
  TILLBAKA