Stockholms stadsarkiv : Gatubelysningen i Stockholm / Bilder BAKÅT | NÄSTA
Västerbron i Stockholm, nattbild, troligen 1930-40
  A338. Västerbron i Stockholm, nattbild, troligen sent 1930-tal. STÄNG